Znalezione, zapomniane

Łączna szerokość 3 książeczek z wyprostowanymi grzbietami wynosi 42 cm, wysokość 14cm, technika mieszana, 2016

 

 

 

 

Pracę stanowi zestaw uszytych własnoręcznie 3 książeczek ze starymi fotografiami wraz ze wstawkami z filcu. Fotografie zostały zakupione przeze mnie na jarmarku.Stanowią dla mnie zwierciadło upływającego czasu i związanego z nim zapomnienia. Wplatając w nie kolorowy filc będący nicią/kolorowym mchem, łączę czas przeszły i przyszły. Jest to moja interpretacja  przypadkowych fotografii i postaci tak bardzo podobnych do tych z mojego rodzinnego albumu.

wystawy:

“Wielowątkowość” Galeria R20 ,Poznań ,październik 2017.

©2018 by Karolina Pielak. Proudly created with Wix.com